plkodrabat.com

Polityka prywatności

plkodrabat.com szanuje prywatność i bezpieczeństwo użytkowników, a korzystając z usług tego serwisu, generalnie nie gromadzimy danych osobowych użytkowników i nie przekazujemy danych osobowych użytkowników stronom trzecim.